Indicadors d'innovació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Estadística de patents
Indicadors d'innovació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Tema:
Economia regional i urbana, Institut Metròpoli
Data de publicació:
Autor:
Sandra Aguilera, Vittorio Galletto, Marc Fíguls
Col·laboradors:
Jordi Llobet

Indicadors d'innovació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Descarregar

Descripció

L'objectiu principal d'aquest estudi és mesurar la generació d'innovació tecnològica, mesurada en patents, a Barcelona i al conjunt dels 36 municipis de l'AMB de manera que es pugui comparar amb els indicadors per altres àmbits territorials, com la RMB, la província de Barcelona, el conjunt de Catalunya i d'Espanya i les principals ciutats espanyoles per nombre de patents.