Impacte del talent estranger en la capacitat innovadora

Impacte del talent estranger en la capacitat innovadora
Tema:
Economia regional i urbana, IERMB
Data de publicació:
Autor:
Vittorio Galletto, Sandra Aguilera, Marc Fíguls
Col·laboradors:
Jordi Llobet

Impacte del talent estranger en la capacitat innovadora

Descarregar

Descripció

La recerca que s'aborda en aquest treball se centra en determinades característiques de les persones que realitzen les innovacions, és a dir, els inventors i les inventores que protegeixen els seus drets d'inventor mitjançant una figura concreta de PI, que són les patents. Concretament, es vol analitzar la contribució a la innovació segons l'origen dels inventors/res de les patents.

Prova: $provaURL