Estudio de calidad para el diseño resiliente ante los efectos del cambio climático del Hemidelta sur del Llobregat

Imatge de la publicació
Tema:
Planificació Estratègica
Àmbit:
Àmbit metropolità
Data de publicació:
Autor:
Miriam García García

Estudi

Descarregar

Descripció

El present document té per objectiu anticipar escenaris resilients davant els efectes del canvi climàtic a l'Hemidelta Sud del Baix Llobregat.