Espais Metropolitans: pràctiques de disseny i d'ús

Espais Metropolitans: pràctiques de disseny i d'ús
Tema:
Convivència i seguretat urbana, Institut Metròpoli
Data de publicació:
Autor:
Carles González, Marta Murrià, Carlos Ángel Ordás
Col·laboradors:
Francesc Coll

Espais Metropolitans: pràctiques de disseny i d'ús

Descarregar

Descripció

L'objectiu d'aquest projecte és realitzar una anàlisi de qualitat urbana i usos socials de l'espai que incorpori recomanacions per a la millora de l'habitabilitat en espais vulnerables.