Enquesta de victimització de l'àrea metropolitana

Informe sobre l'estat de la seguretat ciutadana
Enquesta de victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2019
Tema:
Convivència i seguretat urbana, Institut Metròpoli
Data de publicació:
Autor:
Marta Murrià, Cristina Sobrino, Carlos González
Col·laboradors:
Elisabet Queralt, Núria Ruiz, Francesc Coll

Enquesta de victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2019

Descarregar

Descripció

L'objectiu d'aquest projecte és estudiar la situació de la seguretat ciutadana a l'àrea metropolitana de Barcelona i als seus municipis, així com analitzar els processos que la configuren.