Enquesta de victimització 2022

Seguretat urbana
Tema:
Convivència i seguretat urbana
Àmbit:
Àmbit metropolità
Data de publicació:
Autor:
IERMB

Estudi

Descarregar

Descripció

L'Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona  mesura, descriu i analitza la victimització, l'activitat delictiva i la vivència de la seguretat de la població metropolitana des de fa més de 30 anys.