Enquesta de condicions de vida, 2016 resultats sintètics

Àrea Metropolitana de Barcelona
Portada ECV 2016 Resultats sintètics
Tema:
Cohesió social i urbana, IERMB
Data de publicació:
Autor:
Sergio Porcel, Lara Navarro-Varas, Manel Pons

ECV 2016 Resultats sintètics

Descarregar

Descripció

Resultats sintètics de l'edició 2016 de l'Enquesta de condicions de vida (ECV). L'ECV és una operació estadística oficial que té per objectiu obtenir informació anual sobre la renda i les condicions de vida de les llars, la composició de la pobresa i l'exclusió social. L'ECV s'emmarca dins les Estadístiques de la Unió Europea sobre la renda i les condicions de vida (EU-SILC) i els seus resultats són comparables a escala nacional i europea.