Caracterització productiva i espacial de les regions metropolitanes europees

Tornar

Vigència del model industrial i policèntric

Caracterització productiva i espacial de les regions metropolitanes europees
  • Tema: Economia regional i urbana, IERMB
  • Data de publicació:
  • Autor: Vittorio Galletto (Dir.), Marc Figuls, Joan Trullén, Sandra Aguilera
  • Col·laboradors: Francesc Coll
  • Caracterització productiva i espacial de les regions metropolitanes europees

    Descarregar

Descripció

Aquest treball es planteja dos objectius fonamentals. El primer és analitzar l'especialització i la diversitat productiva de les 25 regions metropolitanes (RM) europees amb major nivell de PIB a partir de l'explotació de dades metropolitanes homogènies de població, producció i ocupació. El segon objectiu de la recerca és avançar en la caracterització de la relació entre el model econòmic (sintetitzat en l'especialització productiva) i la forma urbana (densitat i policentrisme).