Retribucions dels càrrecs directius

Tornar
Tipus:
Avisos AMB
Categoria:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategoria:
Empleats públics i retribucions
Data novetat:

Enllaç:
Retribucions

Descripció

Actualització de les retribucions dels càrrecs directius i personal eventual d'assessorament de l'AMB