Memòria del mandat 2015-2109

Tornar
Tipus:
Avisos AMB
Categoria:
Altres
Data novetat:

Enllaç:
Memòria AMB 2015-2019

Descripció

L'AMB ha publicat, en suport electrònic, la seva Memòria del mandat 2015-2019. Podeu accedir a la seva lectura a través de l'enllaç