Actualitzada la informació de transparència sobre l'inventari patrimonial de l'AMB

Tornar
Tipus:
Avisos AMB
Categoria:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategoria:
Gestió patrimonial
Data novetat:

Enllaç:
Gestió patrimonial

Descripció

Ja es pot consultar la informació actualitzada sobre l'inventari de béns i drets de l'AMB corresponent a 2018. Aquesta inclou el resum de béns i drets, la relació de béns immobles i la de vehicles en actiu.