ValEUr Gabès: valorització de les aigües urbanes per mitjà d’accions i instruments innovadors

Gabes
Fitxa tècnica
Socis:

MedCités / Municipalitat de Gabès

Zona d'actuació:
Mediterrània-Màixriq . Tunísia
Tema:
Cicle de l'aigua, Canvi climàtic
Finançament:
  • 74.827 €

Estat:
Iniciat

Descripció

En un país com Tunísia, caracteritzat per episodis d’escassetat d’aigua i inundacions, que amb el canvi climàtic esdevindran cada vegada més freqüents, l’ús de recursos hídrics no convencionals com a alternativa d’aigua dolça permet fer una gestió que conduirà directament a millorar la qualitat dels aqüífers i indirectament a mantenir els ecosistemes naturals.

El projecte ValEUr, implementat a la ciutat tunisiana de Gabès, impulsa estratègies innovadores per enfortir la capacitat del municipi d’encarar els impactes del canvi climàtic a través de la gestió eficaç i eficient de l’aigua:

  • Planificació i enfortiment institucional, mitjançant el Pla integrat de gestió d’aigües pluvials urbanes (APU), amb mecanismes i instruments que reforcen l’ús d’APU a l’espai públic i als edificis privats.
  • Implementació de projectes transformadors urbans per recollir aigua no contaminada de les teulades per a usos domèstics i municipals i valoritzar l’aigua de pluja per recarregar aigües subterrànies i reutilitzar-les en usos municipals.