USER-CHI

Projecte per a la recerca de solucions innovadores per a infraestructures de recàrrega de vehicles.

Logo del projecte

Descripció

USER-CHI és un projecte Horizon 2020 que té com a objectiu principal potenciar la mobilitat elèctrica a Europa mitjançant la recerca de solucions innovadores per a infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics centrades en l'usuari. El projecte vol impulsar un mercat de mobilitat elèctrica a gran escala mitjançant el desenvolupament de solucions intel·ligents integrades, nous models empresarials i noves condicions reguladores en cinc àrees urbanes nodals dels corredors TENT-T (Trans-European Transport Network): l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Roma, Berlín, Budapest i Turku. Diferents actors públics i privats de cada localitat es veuran implicats en el projecte, per tal d'assolir una visió transversal, holística i integradora.

El projecte buscarà l'assoliment dels objectius a través de la integració de diferents tecnologies de recàrrega innovadores (1), amb l'usuari al centre del projecte (2), aprofitant les sinergies existents entre la mobilitat elèctrica i l'actual procés de transició energètica europeu (3) i integrant-hi eines tecnològiques, models empresarials i mesures reguladores (4) per tal d'aconseguir un sistema funcional de transport elèctric que millori l'experiència de l'usuari i presenti prou atractiu financer per permetre un desplegament massiu d'infraestructures de recàrrega d'aquestes característiques a tot Europa.

La data d'inici del projecte és el gener del 2020 i tindrà una durada de quatre anys (fins al gener del 2024). A part de beneficiar-se de les demostracions i el coneixement relacionat amb infraestructures innovadores i solucions intel·ligents que es generaran al llarg del projecte, l'AMB desenvoluparà una prova pilot a l'àrea metropolitana, aprofitant el sistema d'electrolineres actual. 

Timeline del projecte

Projectes relacionats