Suport a la mobilitat de Chefchaouen

Autobús donat

Transport urbà per a la Comuna Urbana de Chefchaouen 

Fitxa tècnica
Socis:

Àrea Metropolitana de Barcelona; Comuna Urbana de Chefchaouen; TUSGSAL (Transports Urbans i Serveis Generals, Societat Anònima Laboral)

Zona d'actuació:
Mediterrània-Màgrib
Tema:
Mobilitat i transport
Pressupost:
12.000,00 €
Finançament:
  • AMB: 6.000,00€

Estat:
Iniciat

Descripció

L'estratègia del projecte s'ha fonamentat en actuacions d'acompanyament i d'assessorament tècnic per part de personal de Cooperació i de Mobilitat de l'AMB, tant en la fase de diagnosi i viabilitat del projecte com durant l'estada a Barcelona de tres tècnics municipals de Chefchaouen per rebre formació relativa a les característiques tècniques del vehicles i als protocols de manteniment. D'altra banda, 8 autobusos estàndard desafectats del servei, provinents de l'empresa de transport metropolità TUSGSAL, han conformat el material mòbil donat a la Comuna Urbana de Chefchaouen (3 vehicles lliurats el desembre de 2015 i els 5 restants, el juliol de 2016).

Els principals impactes que pretén assolir el projecte són:

  • La connectivitat entre els barris de la ciutat mitjançant el servei regular de tres línies.
  • L'accessibilitat als principals nuclis d'activitat comercial de la ciutat (mercat i medina) i a la zona administrativa.
  • Facilitar la mobilitat de la població resident en la zona periurbana perquè pugui accedir als nuclis centrals de la ciutat, especialment el dia de mercat setmanal.

La sostenibilitat de la xarxa de transport col·lectiu a la Comuna Urbana de Chefchaouen garanteix els drets econòmics, laborals i socials de la població.