Sub>Urban

Logo SubUrban
Sub>urban. Reinventing the fringe
Fitxa tècnica
Socis:
Líder: Anvers 

Socis primera fase: AMB; Viena; Düsseldorf; Solin (Croàcia); Casoria (província de Nàpols)
Socis segona fase: Sttutgart; Oslo; Brno (Txèquia); Baie Mare (Romania)
Zona d'actuació:
Europa
Tema:
Desenvolupament urbà sostenible
Pressupost:
600.000,00 €
Finançament:
  • Pressupost AMB: 77.910,00 € (finançats al 70% per Fons Europeus)

Estat:
Iniciat

Descripció

El projecte Sub>urban facilita la cooperació territorial  entre ciutats a partir de l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques en desenvolupament urbà sostenible. La seva missió és fer possible que les ciutats treballin juntes per desenvolupar solucions integrals per afrontar els problemes urbans més comuns, crear xarxes d'intercanvi, aprendre de les experiències dels altres, extreure'n lliçons, bones pràctiques i millorar les polítiques públiques. L'objectiu és promoure el desenvolupament sostenible integrat i millorar l'eficàcia de la política regional i de cohesió.

El tema del projecte uneix les ciutats i les regions urbanes que busquen donar cabuda a una població cada vegada més gran per l'augment de la densitat dins de les fronteres de la ciutat en lloc d'expandir el territori urbà. L'objectiu és desenvolupar una estratègia de creixement mitjançant la reconversió urbana, descobrir noves pràctiques de planificació, processos, instruments i associacions. El projecte permet que diferents ciutats amb desafiaments similars desenvolupin un pla d'acció local que s'enriqueix amb les investigacions, els projectes i les solucions de les altres ciutats de la xarxa.
Logo URBACT
Enllaços relacionats