SmartEdge

Bicicletes
Àrees metropolitanes sostenibles i el paper dels espais llindar
Fitxa tècnica
Socis:
Líder:
Akershus County Council (NO)

Socis: 
Brandenburg Ministry for Economic Affairs and Energy (DE)
Stockholm County Council (SE) 
Innovhub – SSI (IT)
Krakow Metropolis Association (PL)
Ilfov County Council (RO)
Ministry of Environment (RO)
Àrea Metropolitana de Barcelona
Zona d'actuació:
Europa
Tema:
Desenvolupament urbà sostenible, Sostenibilitat ambiental
Pressupost:
196.898 €
Finançament:
  • AMB 85% (finançats al 100% per Fons Europeus)

    AMB 85% (finançats al 100% per Fons Europeus)
Estat:
Iniciat

Descripció

Logo smartedge


SmartEdge és un projecte del programa Interreg Europe que té com a objectiu abordar el potencial de reducció d'emissions amb efecte d'hivernacle en el desenvolupament de les ciutats més petites dins de les àrees metropolitanes.

Les ciutats llindar formen part del teixit metropolità existent i poden ser laboratoris per a solucions intel·ligents, verdes i econòmiques i tenen l'oportunitat de tenir un paper crucial en l'economia de baix consum de carboni. L'objectiu general del projecte és millorar les polítiques econòmiques de baixes emissions de carboni a les ciutats llindar i les seves regions metropolitanes.

Per aconseguir-ho, vuit socis de les àrees metropolitanes d'Akershus, Barcelona, Brandenburg, Ilfov, Cracòvia, Milà i Estocolm i el Ministeri de Medi Ambient de Romania intercanviaran experiències, transmetran bones pràctiques i facilitaran l'aprenentatge entre els socis sobre eines innovadores per a la planificació urbana. SmartEdge estudiarà, en particular, el potencial de la producció local d'energia renovable, la reducció de les emissions dels transports a través de les energies renovables i els sistemes energètics i la reducció de les emissions dels edificis a través d'energies renovables i sistemes d'energia. L'objectiu general del projecte és millorar les polítiques d'economia de baixes emissions de carboni a les ciutats llindar i les seves regions metropolitanes mitjançant l'intercanvi d'experiències i la transferència de bones pràctiques sobre eines innovadores per a la planificació urbana.

Les regions metropolitanes elaboraran i implementaran plans d'acció per millorar els set instruments polítics seleccionats tot compartint solucions per a la planificació estratègica integrada de les ciutats llindar i les seves regions, proporcionant eines i metodologies per a la governança multinivell i la planificació participativa, incloent-hi activament les ciutats llindar i els actors interessats del territori metropolità per elaborar recomanacions de política.

El tercer any del projecte, l'AMB celebrarà el cinquè taller a Barcelona per intercanviar experiències i facilitar l'aprenentatge sobre energies renovables i sistemes energètics i transports. Els temes tractats inclouran: el transport verd i el seu paper en el desenvolupament de la ciutat; l'accessibilitat a l'àrea metropolitana i el foment dels modes de mobilitat sostenible, i garantir la coherència amb el canvi cap a un model energètic basat en energies renovables.
On

Timeline del projecte

Enllaços relacionats
Projectes relacionats