SESAME

Parc agrari al voltant del riu
Suport a l'emprenedoria i el coneixement en agricultura metropolitana.
Fitxa tècnica
Socis:
Líder: IRFEDD (Institut Régional de Formation à l'Environnement et au Développement durable), FR

Socis: AVITEM, FR
Unis Vert, FR
Marseille Métropole, FR
Servei de formació agrària, ES
Edutech cluster, ES
Istituti Tecnici Emilia Romagna, IT
Ciutat Metropolitana de Bolonya, IT
Àrea Metropolitana de Barcelona, ES
Zona d'actuació:
Europa
Tema:
Altres temes
Pressupost:
236.215,00 €
Finançament:
  • Pressupost AMB: 15.500€ (cofinançats al 100%)

    Pressupost AMB: 15.500€ (cofinançats al 100%)
Estat:
Iniciat

Descripció

El projecte SESAME (Soutenir l'Entrepreneuriat et les Savoir-faire en Agriculture Metropolitaine) és un projecte europeu ERASMUS+ liderat per l'IRFEDD (Institut Régional de Formation à l'Environnement et au Développement durable)  i agrupa representants d'administracions públiques metropolitanes, institucions educatives i del sector privat provinents de França, Itàlia i Espanya.

L'objectiu principal del projecte SESAME és promoure projectes agrícoles en àrees metropolitanes dels països socis i fomentar l'emprenedoria en el sector de l'agricultura urbana i periurbana metropolitana. Per això desenvoluparà un mòdul específic educatiu que serà integrat en programes de formació professional d'instal·lació agrària dels tres països participants i inclourà les particularitats sobre l'emprenedoria en agricultura metropolitana des d'un punt de vista ecològic, econòmic i social. El projecte servirà també per facilitar l'intercanvi de bones pràctiques i la sensibilització de tots els actors implicats en aquest àmbit de la importància dels projectes emprenedors sobre agricultura.

L'AMB participarà en els mòduls formatius i en les diferents activitats formatives del projecte a través de tallers i esdeveniments internacionals amb els altres socis. També participarà en activitats de disseminació del projecte i publicacions relacionades amb el tema.

El tret de sortida del projecte es farà el setembre de 2019 i es preveu que duri fins al desembre de l'any 2021.

Timeline del projecte

Enllaços relacionats