Refugi i sostenibilitat ambiental a Lesbos (Grècia)

Lesbos
Fitxa tècnica
Socis:

Lesvos Solidarity

Zona d'actuació:
Mediterrània-Màixriq
Tema:
Persones refugiades, Sostenibilitat ambiental
Pressupost:
40.000.00 €
Finançament:
  • 40.000.00 €

Descripció

L’illa de Lesbos ha estat durant una dècada la principal porta d’entrada de les persones que fugen cap a Europa buscant refugi i és l’indret que ha rebut més persones refugiades que han arribat per mar des del 2012. Malgrat que l’arribada de persones refugiades a l’illa ha disminuït considerablement en els últims anys, encara és necessari fer front a diversos reptes vinculats al flux de migració forçada i a l’enorme volum de residus derivats de la fugida per mar i de la vida en assentaments informals.

En aquests moments, per promoure els drets ambientals i els drets de les persones refugiades, es considera necessari i estratègic fer un èmfasi especial en la conscienciació i la implementació de pràctiques transformadores. 

El projecte treballa en dues línies d’acció:

- Accions de conscienciació i bones pràctiques ambientals i sobre els drets dels refugiats en municipis de diversos països europeus (com a mínim tres a part de Grècia) presencials i en línia. 

- Accions de conscienciació ambiental i de promoció del reciclatge vinculades als drets de les persones refugiades a l’illa de Lesbos.

Els subjectes de dret del projecte són les 100 persones (com a mínim un 40 % de dones) que participaran en les accions que es faran a les localitats europees, les 1.400 persones que participaran en les activitats presencials i en línia, així com les 260 persones (com a mínim un 70 % de refugiats, un 40 % de dones) que participaran en les accions que es duran a terme a l’illa de Lesbos.

El projecte treballa amb enfocaments de drets, gènere, diversitat, sostenibilitat i governança, elements necessaris per garantir l’impacte desitjat al territori.