PANACeA

Panacea
Reforçar el treball en xarxa i de gestió de les àrees protegides de la Mediterrània per a una millor conservació i protecció natural

Descripció

El PANACeA vol contribuir a mantenir la biodiversitat i els ecosistemes naturals, tot reforçant el treball en xarxa i de gestió de les àrees protegides, amb mesures que fomentin la comunicació conjunta dels actors i que transfereixen els seus resultats més enllà de la vida del projecte.

El projecte donarà suport a la creació d'un canal de comunicació bidireccional amb la comunitat científica que garanteixi una interfície cientificopolítica eficaç a la Mediterrània, en relació amb la protecció de la biodiversitat i el desenvolupament sostenible.

El paper de l'AMB, en qualitat de Secretaria General de MedCities, consisteix en la dinamització dels actors mediterranis de diferents sectors per tal de crear sinergies entre els projectes i contribuir a la comunicació i la capitalització dels seus resultats.
On