Mobilitat i gènere: un enfocament per garantir els drets de les dones i les nenes a la Gran Maputo, Moçambic

Activistes a Maputo
Fitxa tècnica
Socis:

Conselho Municipal de Maputo (CMM)
Agência Metropolitana dos Transportes (AMT) de Maputo
Arquitectura Sin Fronteras (ASF)

Zona d'actuació:
Àfrica Central i Oriental . Moçambic
Tema:
Mobilitat i transport
Finançament:
  • Finançament AMB: 70.793,53 € i cooperació tècnica

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

El projecte contribueix a garantir el dret a la mobilitat de les dones i les persones que viuen més discriminacions a l'àrea metropolitana de Maputo.    

Per fer-ho es treballa des de tres eixos:

1. Elaboració d'un diagnòstic en profunditat de la mobilitat de les dones a través d'enquestes, entrevistes i mapeig. Es realitza amb la participació de la Marcha Mundial de Mulheres, associacions de dones del territori i Mapeano o meu bairro.
2. Elaboració d'una campanya de sensibilització contra l'assetjament sexual al transport públic i parades d'autobús, dissenyada amb les diverses institucions i entitats implicades en el projecte. Es treballa amb materials visuals i de ràdio.
3. Anàlisis i reflexió sobre les polítiques i estratègies de mobilitat des de l'enfocament de gènere i diversitats.  S'identifiquen les prioritats a ser treballades i s'organitza formacions sobre mobilitat i gènere dirigida als equips de conducció i de cobrament del transport col·lectiu.

Els subjectes de dret són els següents:
- Les dones i nenes de l'àrea metropolitana de Maputo, que constitueixen el 52,2% dels ciutadans de la Gran Maputo (2.596.747 persones en total segons estimacions de l'INE).
- Usuaris i usuàries del transport públic i col·lectiu a l'àrea metropolitana de Maputo. S'estima que 1.116.601 persones de la Gran Maputo utilitzen algun tipus de transport públic (de les quals la majoria són dones), a través de les estadístiques de repartiment modal establertes el 2012 per al Pla director de transport (JICA, 2013) i el pronòstic de població 2017 per a la Gran Maputo elaborat per l'INE.
- Grups discriminats en l'ús del transport públic per motius d'edat, sexe, identitat sexual, mobilitat reduïda, etc.

El projecte es correspon amb els àmbits sectorials que el Pla director de cooperació 2020-2023 defineix per dur a terme els objectius de les accions de cooperació de l'AMB i que en aquest projecte són:

1. Promoure, facilitar i enfortir la governança metropolitana.
2. Aprofundir en un desenvolupament metropolità que preservi els drets de les persones en tot l'espai urbà, de manera que sigui un entorn segur, inclusiu, equitatiu i ambientalment sostenible.

Per a l'execució d'aquest projecte s'ha comptat amb la participació de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació de l'AMB, que treballa de forma coordinada amb el CMM, l'AMT i ASF.