MAPUTO II

Imatge del projecte a Moçambic
Gestió metropolitana de la mobilitat sostenible i inclusiva al Gran Maputo: contribucions a l'operativa de l'Agència Metropolitana de Transports de Maputo
Fitxa tècnica
Socis:
Socis: AMB, Conselho Municipal de Maputo, Arquitectura Sense Fronteres-ASF, Agência Metropolitana dos Transportes de Maputo
Zona d'actuació:
Àfrica Central i Oriental . africa_central_i_oriental.moçambic
Tema:
Governança, Mobilitat i transport
Finançament:
  • AMB: 151.871,62 € i cooperació tècnica

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

El projecte té com a objectiu principal contribuir al dret a la ciutat amb un model equitatiu, sostenible, segur i integrador de la mobilitat metropolitana, contribuint als sistemes de gestió que faciliten la implementació d'un model de mobilitat, centrat en l'espai públic i el transport col·lectiu a l'Àrea Metropolitana de Maputo.
Per fer-ho, es treballa en quatre eixos:
  • Incorporació de la identitat metropolitana dels transports col·lectius.
  • Creació d'un model de distribució i mobilitat equitativa i inclusiva de l'espai públic.
  • L'anàlisi estratègica per a la reducció de la sobreutilització del transport col·lectiu i execució d'una prova pilot en el corredor Maputo- Marracuene, de manera que posteriorment es pugui reflexionar sobre el seu impacte, elaborar els ajustos necessaris i  estendre a altres corredors de la metròpolis. 
  • Conscienciació sobre les violències contra les dones i la mobilitat i implementació d'estratègies de prevenció. 
On
Prova: $provaURL