GeDeTun

Centre de transferència de Bizèrte
Enfortiment dels governs locals de Tunísia en la gestió dels residus (GeDe-Tun).
Fitxa tècnica
Socis:
Líder: Àrea Metropolitana de Barcelona-MedCities.

Col·laboradors:
Commune de Bizèrte
Commune de Kairouan 
Federació Nacional de Ciutats Tunisianes 
Zona d'actuació:
Mediterrània-Màixriq
Tema:
Cicle dels residus
Pressupost:
14.500,00 €
Finançament:
  • Ajuntament de Barcelona: 70.000,00 €

Estat:
Iniciat

Descripció


El projecte té l'objectiu de reforçar les capacitats i el rol dels governs locals de Tunísia en la provisió de serveis públics locals vinculats a la gestió de residus, i en la salubritat del medi ambient urbà. Per fer-ho, es planteja donar suport a la implementació dels plans comunals de gestió de residus a dues ciutats de Tunísia, com a eines de planificació sectorial per a la intervenció municipal; millorar les capacitats tècniques dels equips municipals en la gestió eficaç de residus; intercanviar experiències i coneixements en la gestió eficaç de residus, en el context de la xarxa MedCities i sensibilitzar a la ciutadania sobre els aspectes ambientals relatius a la gestió de residus.

Es preveuen tres fases del projecte:
  • Diagnòstic i priorització, que inclou la realització d'una missió inicial per a aprofundir en la revisió de l'estat actual de la implementació dels plans comunals de gestió de residus a Kairuan i Bizerta, realitzar una priorització dels projectes identificats i definir l'acció pilot que s'haurà de dur a terme a cada ciutat.
  • Posada en funcionament d'un projecte pilot a cada ciutat per a la millora de la gestió de residus, a partir del diagnòstic realitzat. En el cas de Bizerta, aquest projecte està relacionat amb l'ampliació de la zona de recollida porta a porta i la reorganització del servei. En el cas de Kairuan, el projecte pilot es definirà després d'una recollida exhaustiva de dades per tenir un diagnòstic més acurat de la situació.
  • Capitalització i comunicació dels resultats del projecte, mitjançant l'organització d'un seminari de presentació dels resultats del projecte i de transferència de coneixements amb altres membres de la xarxa MedCities. Aquesta activitat té com a objectiu posar en valor les experiències del projecte, promoure pràctiques de gestió eficaç de residus i donar a conèixer possibles intervencions de millora de la previsió dels serveis municipals.
Enllaços relacionats