FREE-MED

Logo UE Med
Rius i Riberes, Espai d'Equilibri de la Mediterrània
Fitxa tècnica
Socis:
Líder: Pacte Territorial per l'Ocupació de la regió Agro Nocerino Sarnese (Itàlia)

Socis: AMB; País de l'Alta Provença (França); Associació per a la Valoració Ambiental, Cultura, Patrimoni i Oci (Portugal); Parc Fluvial de l'Alcantara (Itàlia); Fons de desenvolupament regional de Tessàlia (Grècia).
Zona d'actuació:
Europa
Tema:
Cicle de l'aigua
Pressupost:
1.354.360,00 €
Finançament:
  • Pressupost AMB: 940.770,00 € (finançats al 69,46% per Fons Europeus)

    Pressupost AMB: 940.770,00 € (finançats al 69,46% per Fons Europeus)
Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

Logo FreeMed
El Free-Med pretén mobilitzar els actors públics i privats al voltant dels problemes del medi fluvial. Aquests territoris comparteixen els mateixos problemes relacionats amb l'aigua: l'oferta i el consum d'aigua, la qualitat dels recursos hídrics i el medi ambient, els conflictes d'ús de l'aigua i altres temes. L'objectiu és establir mesures de gestió per protegir i millorar els recursos hídrics d'aquests territoris i les seves conques fluvials. El projecte es basa en 3 àrees de treball: l'intercanvi d'experiències i de millores pràctiques, tallers d'anàlisi i la realització d'accions experimentals.

El projecte pretén realçar la importància de l'aigua, atès el seu valor natural, patrimonial i cultural, pel fet de ser el centre de preocupació dels actors del territori, institucions, empreses, residents etc. L'objectiu és definir els procediments i les eines d'intervenció per protegir i preservar aquest recurs escàs.

El Free-Med es va iniciar el 2009 i va finalitzar el 2012. Va servir per mantenir i restaurar la qualitat ambiental de les ribes dels rius, de l'aigua natural i de l'ús que se'n fa per a activitats humanes. El servei de rius de l'AMB va gestionar aquest projecte que va incloure l'arranjament, la senyalització i altres elements d'ús de l'espai fluvial.
On
Enllaços relacionats