Conveni FCCD 2021- 2022

FCCD

Concessió d’una subvenció a favor del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per gestionar de manera concertada tres accions corresponents als àmbits de sensibilització, sostenibilitat ambiental i governança

Fitxa tècnica
Socis:

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD)

Zona d'actuació:
Europa
Tema:
Educació per la Justícia Global
Finançament:
  • 33.300 €

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

En el marc d’aquest projecte es duen a terme les accions següents:

1. Ciutats Defensores dels Drets HumansÉs un projecte que involucra diversos actors del territori. Està liderat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), la Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Institut Català Internacional per la Pau, amb la participació de municipis catalans i altres institucions i entitats com l’AMB. El projecte se centra en la difusió de les tasques que duen a terme els defensors i defensores dels drets humans. S’ha desenvolupat en dues edicions, la tardor del 2021 i la primavera del 2022.

2. Dinamització de la Comissió d’Acció Climàtica. El pla de treball de la Comissió d’Acció Climàtica per al 2021 es compon de les accions següents:

  • Conformació del grup de treball Acció Climàtica.

  • Organització d’una jornada o seminari de reflexió. La proposta del format i els continguts es treballarien en el si del grup de treball Acció Climàtica, en què participarien els municipis de la Comissió.

  • Identificació d’un projecte en acció climàtica en què la cooperació tècnica i l’intercanvi d’experiències tinguin pes rellevant, i amb una funció formativa i de difusió.

El Grup Acció Climàtica té com a objectiu principal reflexionar sobre el marc teòric de l’emergència climàtica i la pràctica en la cooperació internacional. Està  format per persones expertes de cooperació, canvi climàtic i sostenibilitat ambiental dels municipis i ens supramunicipals.

3. Enfortiment de la governança del FCCD.  L'AMB dona suport als ajuntaments que formen part de l’associació, especialment als nous regidors i regidores de cooperació