Contaminació per olors a Kampala (Uganda): identificació a través de metodologies participatives i elaboració d’una estratègia als mercats per erradicar-les

Uganda
Fitxa tècnica
Socis:

Mapping for Communities - Uganda

Zona d'actuació:
Àfrica Central i Oriental . Uganda
Tema:
Cicle dels residus
Finançament:
  • AMB: 36.627,93 €

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

Una part important de la contaminació en espais urbans és la relativa a les olors. En els països amb un dèficit d’infraestructures de tractament de residus, aquest problema es pot intensificar per la proximitat tant als nombrosos abocadors existents –i que solen afectar les poblacions de rendes més baixes– com a altres espais d’ús quotidià. Un exemple d’aquests últims serien els mercats municipals de queviures, una font principal de generació de residus orgànics que, per la manca d’un tractament apropiat, es converteixen en emissors de pudors que acaben afectant el benestar i el dret a un entorn saludable de treballadors i consumidors.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona s’alinea amb l’entitat sense ànim de lucre Mapping for Communities, amb base a Kampala (Uganda), una organització que forma part del grup de recerca sobre contaminació odorífera D-Noses, per desenvolupar una estratègia als mercats. Mapping for Communities treballa amb una metodologia participativa basada en el concepte de ciència ciutadana comunitària i en sistemes d’informació geogràfica (GIS) participatius, a través dels quals diferents segments de la ciutadania col·laboren de manera voluntària per obtenir dades que facilitin accions cap a la justícia ambiental.

En aquest context, el projecte promou els drets a la sostenibilitat ambiental, la governança metropolitana, l’accés a la informació, la participació pública i la justícia entorn de problemes ambientals que afecten les comunitats que viuen en àrees urbanes, i contribuirà a l’empoderament i l’equitat de nenes, nens i dones a Uganda.

En el marc del projecte, es duen a terme activitats d’educació ambiental, a través d’un enfocament de ciència ciutadana, dirigides a infants en edat escolar, així com a persones que treballen en mercats municipals, per tal d’introduir eines per al seguiment i el monitoratge de la contaminació per olors a la capital d’Uganda, Kampala. També es dissenyen i s’organitzen sessions de formació per al funcionariat de l’Administració pública municipal –Kampala Capital City Authority (KCCA)– i nacional –National Environment Management Authority (NEMA)–­, dos dels actors locals i titulars d’obligacions implicats en el projecte. Com a resultat d’aquesta col·laboració, Mapping for Communities - Uganda i l’AMB, a través dels serveis de gestió de residus i de cooperació internacional, van participar oferint suport tècnic en el procés de revisió de la Llei nacional mediambiental d’Uganda, i es va aconseguir, per primera vegada, la inclusió de la contaminació de l’aire per olors com a eix de preocupació i acció dins de la llei. Al llarg del projecte s’apliquen els principis transversals de sostenibilitat ambiental i de gènere, atès que el focus de les accions s’ha centrat a millorar el benestar de les dones que treballen als mercats municipals i a promoure les carreres STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) entre les nenes de les escoles amb les quals el projecte col·labora.