CLEARING HOUSE

Logotip del projecte

Collaborative Learning in Research, Information-sharing and Governance on How Urban forest-based solutions support Sino-European urban futures.

Descripció

El projecte CLEARING HOUSE (Collaborative Learning in Research, Information-sharing and Governance on How Urban forest-based solutions support Sino-European urban futures) està enfocat a desenvolupar noves solucions urbanes basades en la natura per fer front als reptes ambientals a les ciutats. Aquest projecte s'emmarca dins el programa Horizon 2020.

Els arbres i els boscos urbans són una solució urbana basada en la natura que contribueix a un desenvolupament urbà més sostenible. El seu potencial per oferir serveis als ecosistemes, millorar la biodiversitat i contribuir al benestar de les societats urbanes sovint és subestimat i infrautilitzat. CLEARING HOUSE proporcionarà eines que facilitin incentivar noves solucions basades en la implementació de boscos urbans per rehabilitar i restaurar els ecosistemes de les ciutats. S'entén per solucions urbanes basades en la natura totes les mesures que una ciutat pot adoptar per abordar els desafiaments del desenvolupament mitjançant la implementació d'ecosistemes basats en boscos urbans.

L'objectiu principal de CLEARING HOUSE és analitzar i desenvolupar, a Europa i a la Xina, noves solucions basades en els boscos urbans per millorar la capacitat d'adaptació i resiliència de les ciutats que s'enfronten a grans reptes ecològics, socioeconòmics i de salut pública.

L'AMB contribuirà a l'anàlisi comparativa dels diferents casos d'estudi. També aportarà intercanvi d'experiències, i el benefici que això suposa, amb ciutats europees i xineses a través del procés d'aprenentatge col·laboratiu, síntesi dels coneixements obtinguts i desenvolupament de noves eines per al projecte.  

Timeline