1.5.8 Aplicacions incorrectes

Els Programes AMB tenen unes mides i proporcions relatives determinades pels criteris de composició, jerarquia i funcionalitat. En cap cas es faran modificacions d'aquestes mides ni s'aplicaran de forma incorrecta.

A continuació es mostren exemples d'aplicació incorrecta de Programa sol.
A continuació es mostren exemples d'aplicació incorrecta de Programa formant conjunt amb logotip.