1.2 Marca Institucional

Aquesta és la versió de la marca institucional, acompanyada del descriptor "Àrea Metropolitana de Barcelona".