5.B.3.1 Maquetació interior (programa inDesign)

Tornar
Per la creació de publicacions AMB, es disposa d'una base de maquetació en format inDesign. Aquestes són les mides i la distribució de la informació a les pàgines interiors de les publicacions (Din A4).

Prova: $provaURL