Tècnic superior enginyer civil

Tornar

Convocatòria pública per a la selecció d'un/a tècnic/a superior enginyer/a civil del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 20, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits, adscrit/a a la Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l' AMB.

Avís

Presentació telemàtica de sol·licituds entre les 00 h del 04/06/2021 i les 24 h del 17/06/2021.  • Tipus: Convocatòria interinatge
  • Número expedient: 902477/21
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14
Prova: $provaURL