Expedient 900959/16

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei de manteniment dels aplicatius Sicalwin i Firmadoc
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU
Termini de la pròrroga:
Del 03/10/19 al 02/10/2021
Import pròrroga (IVA exclòs):
86.018,02 €