Expedient 900917/17

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Manteniment de l'aplicació GICAO, utilitzada pel Servei de Sanejament i Inspecció de l'AMB.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
DSDO, SCCL
Termini de la pròrroga:
Fins el 23/08/2019
Import pròrroga (IVA exclòs):
5.777,77 €