Expedient 901304/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte d'accessibilitat a la Llar d'Infants a la plaça del Mestre, al terme municipal de Cervelló.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
191.773,93 €
Empresa adjudicatària:
BIGAS GRUP,SL
Import modificació (IVA exclòs):
10.906,90 €
Data de modificació: