Expedient 901304/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres projecte d'accessibilitat a la Llar d'infants a la plaça Mestre, al terme municipal de Cervelló.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
191.773,93 €
Empresa adjudicatària:
BIGAS GRUP, SLU
Import modificació (IVA exclòs):
$camps_especifics_modificacions.getSiblings().get(0).import_especific_modificacio.getData()
Data de modificació:
Prova: $provaURL