Expedient 901206/16

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obra del projecte de reforma del vestíbul i els lavabos de la sala d'actes de l'edifici de l'AMB.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
200.141,15 €
Empresa adjudicatària:
CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA
Import modificació (IVA exclòs):
8.623,31
Data de modificació:
Prova: $provaURL