Expedient 901036/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte de rehabilitació de l'edifici de la Unió Cooperadors a la Rambla de Gavà, al terme municipal de Gavà.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
807.760,58 €
Empresa adjudicatària:
REHAC S.A.
Import modificació (IVA exclòs):
52,902,51 €
Data de modificació:
Prova: $provaURL