Expedient 900975/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres per a l'execució del projecte de reparació estructural de les patologies del sostre del soterrani -1 als edificis A i B de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
540.094,61
Empresa adjudicatària:
REHAC SA
Import modificació (IVA exclòs):
14.383,34 €
Data de modificació: