Expedient 900969/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres de coberta de pista esportiva i vestidors CEIP Marcel·lí Moragas, fase 3 a Gavà.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
74.441,90 €
Empresa adjudicatària:
CONSTRUCTORA DE CALAF SAU
Import modificació (IVA exclòs):
8.978,64 €
Data de modificació:
Prova: $provaURL