Expedient 900261/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Serveis informàtics de consolidació i evolució del sistema nucli de la plataforma Smart City de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
324.040,50
Empresa adjudicatària:
IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA, SA
Import modificació (IVA exclòs):
64.808,10 €
Data de modificació: