Expedient 4633/13

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Servei de manteniment integral de la xarxa de parcs de l'ÀMB - Lot 3.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
8.519.775,31 €
Empresa adjudicatària:
UTE ESPAIS SINGULARS
Import modificació (IVA exclòs):
11.618,58
Data de modificació:
Prova: $provaURL