Expedient 901456/18 ANUFRA S.L.

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Servei per a la redacció del projecte executiu de tres pous per al seguiment de les aigües subterrànies vinculat al control post clausura del dipòsit controlat de la Vall d'en Joan i posterior direcció d'obra.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
19.200,00 €
Empresa adjudicatària:
ANUFRA S.L.
Òrgan de contractació:
Vicepresidència d'Ecologia
Data de signatura: