Dades de viatgers del transport metropolità 2014 (primer semestre)

Tornar

| Tema: Mobilitat i transport

Les línies gestionades per l'AMB registren un augment de passatge: el primer semestre del 2014 han transportat més de 324 milions de viatgers. La tendència creixent no s'atura des del tercer trimestre del 2013


En el període gener-juny del 2014, 324,25 milions de viatgers han utilitzat el sistema de transport públic de metro i autobusos (gestió directa i indirecta) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el que suposa un increment de l' 1,1% respecte el mateix període de 2013. Aquest augment referma la tendència creixent que s'observa des del mes de setembre de l'any passat.

El comportament positiu de la demanda durant els últims mesos del 2013, amb augments a totes les xarxes, va marcar un canvi de tendència que s'ha seguit consolidant fins el moment present.

Serveis de Gestió Directa de l'AMB (TMB, metro i autobús)

En el període gener-juny, el conjunt dels serveis de TMB (metro, autobusos, i serveis no integrats) mostra un augment de passatgers del 0,8%, és a dir, de més de 2.137.000 viatgers en relació al mateix període de l'any anterior. Aquest creixement reverteix la tendència a la baixa que encara s'observava a finals del 2013.

La xarxa de metro ha augmentat en un 0,7%, equivalent a 1,3 milions de validacions, i la d'autobús regular, en un 1,1%, és a dir, un milió més de validacions.

Pel que fa als serveis no integrats (transport de l'oci) presenten un descens conjunt del 5,8%, segons xifres provisionals.

Serveis de Gestió indirecta de l'AMB (empreses operadores per concessió de l'AMB)

Tot i que els efectes de la crisi econòmica encara es deixen notar en l'ús que els ciutadans fan del transport públic, els serveis de gestió indirecta de l'AMB han continuat experimentant el creixement iniciat el passat mes de setembre, amb un increment del 3,3% respecte el mateix període de l'any anterior.

Aquest comportament positiu s'ha manifestat tant en els serveis no integrats tarifàriament (Aerobús i Barcelona City Tour, que han crescut, en conjunt, un 11,4%) com en els serveis integrats (la xarxa d'autobusos metropolitans, que exhibeix una millora del 2,4%).

L'evolució de viatgers per territoris

• Els serveis de Barcelona i el Barcelonès Nord presenten increments generalitzats. A la zona del Barcelonès Nord, el volum d'usuaris ha augmentat en un 2,0%, o 251.432 viatgers més. Barcelona també ha experimentat augments, com ara la forta pujada de viatgers (48,3%), al servei de Nou Barris, conseqüència en bona part de la situació de vaga patida en el primer trimestre de l'any anterior.

• Els serveis diürns en l'àmbit del Baix Llobregat han tingut, en conjunt, un comportament positiu. Han incrementat passatge en la Concessió U2 (St. Boi, St. Joan Despí, Cornellà, un 3,6%), en el servei de Castelldefels (3,6%), en la Concessió U1 (Gavà i Viladecans, un 2,1%) i en el servei de l'Hospitalet i el Prat (1,5%). També les línies urbanes d'Esplugues i St. Just presenten un petit increment (0,4%). Només retrocedeixen les línies urbanes de St. Feliu (descens del 2,9%) i la línia que uneix el Prat de Llobregat amb el Polígon industrial Pratenc i la ZAL (descens del 31,1%).

• En el cas del servei Nitbus, s'observa creixement tant al Baix Llobregat (3,7%) com a Barcelona i el Barcelonès Nord (2,9%), novament seguint amb la tendència de finals del 2013.

• Quant als serveis no integrats, el servei Aerobús continua augmentant la seva xifra de passatgers de forma especialment notòria, amb un 10,0% més de passatgers que el primer semestre del 2013, i és el mitjà de transport escollit pel 14,6% dels viatgers que van a l'aeroport. Cal destacar que l'increment d'usuaris del servei és superior al del propi Aeroport.

• El servei de bus turístic Barcelona City Tour també manté els forts creixements dels últims dos anys, millorant en un 13,6% respecte l'any passat.

Per veure la nota amb taules i gràfics, podeu descarregar-la en PDF.

Documents relacionats

Prova: $provaURL