Reparació d’emergència del col·lector interceptor de Castelldefels a causa d’un trencament

| Tema: Aigua

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Aigües de Barcelona treballen, amb caràcter d’emergència, en la reparació del col·lector interceptor de Castelldefels.

Aquesta conducció, que transporta les aigües residuals del municipi de Castelldefels, part del municipi de Gavà i del nucli urbà de les Botigues de Sitges fins a l’estació depuradora (EDAR) de Gavà-Viladecans, va patir un trencament el passat dilluns 6 de maig al vespre, a l’altura del camí de La Pava, al terme municipal de Gavà.

Mentre es planificaven les tasques de reparació, tècnics especialistes en avaluació ambiental van indicar que a la zona de treball no existeix  fauna i flora protegida, i van validar l’inici de les accions per reparar l’avaria i minimitzar l’impacte sobre la ciutadania i el medi.

El bombament en direcció a la depuradora va quedar aturat el 7 de maig al migdia i s’ha tornat a posar en funcionament avui a primera hora del matí.

Les feines executades han estat les següents:

  • Posada en marxa del dispositiu de transvasament d'aigua residual, mitjançant camions cisterna.
  • Bombament discontinu de les aigües residuals cap al canal d'aigües pluvials (corredora Mestra).
  • Obertura de la barrera de sorra de la platja de la plaça de les Palmeres, per donar sortida a l'aigua dels canals d’aigües pluvials de Castelldefels i baixar el nivell del canal d’aigües pluvials de la corredora Mestra.
  • Excavació, inspecció i identificació del tram de col·lector afectat mitjançant un robot equipat amb una càmera. 

Pel que fa als treballs de reparació del col·lector, ha calgut reposar un tram de 6 metres de tub, ja que la complexitat de la fractura n’impedia la reparació exterior. A més de la substitució, s’han reforçat els trams adjacents. 

L’AMB i Aigües de Barcelona continuen treballant en les tasques de finalització de la reparació de la conducció, però han donat per acabat l’abocament forçós en discontinu d’aigües residuals al canal d’aigües pluvials pels sobreeixidors autoritzats. Després d’això, es treballarà per bombar de nou les aigües residuals de la corredora Mestra al sistema de sanejament, i posteriorment, es durà a terme la restauració dels terrenys i del camí afectat, segons les directrius de l’informe ambiental.

L’AMB i Aigües de Barcelona treballen en la millora contínua de les instal·lacions de sanejament, i per això el Consell Metropolità de l’AMB del 28 de novembre del 2023 va aprovar definitivament l’Estudi d'alternatives i l'Estudi d'impacte ambiental per a la construcció del nou col·lector interceptor de Castelldefels. Posteriorment, el 30 de gener de 2024, el mateix Consell Metropolità de l’AMB va sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que iniciï la tramitació d’un nou conveni de col·laboració per finançar l’execució de les obres del projecte constructiu d’aquesta nova canonada, per un import estimat de 8 milions d’euros. Actualment, la tramitació està pendent de la preceptiva Declaració d’impacte ambiental que ha de fer la Generalitat de Catalunya. La previsió situa l’inici de les obres a finals del 2025.
 

Enllaços relacionats
On
Marker
Castelldefels