Aquest cap de setmana, el transport públic manté la seva oferta per donar servei als desplaçaments permesos

Tornar

| Tema: Transport

La ciutadania ha d'evitar desplaçar-se i ha de reduir la seva interacció social.
Les mesures especials de restricció de la mobilitat entre municipis regeixen fins les 6 del matí del proper dilluns 2 de novembre.
La xarxa de transport públic permet els desplaçaments de manera segura

TP
TP | AMB


Davant les noves restriccions publicades a la resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, el transport públic seguirà oferint el 100% de la seva capacitat actual, tal com marca la mateixa resolució del Departament de Salut.

La ciutadania ha de reduir al màxim els desplaçaments. Pel que fa al cap de setmana, aplica a més la mesura de restricció des de les 06.00 hores d'avui divendres fins a les 06.00 hores de dilluns: queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal, amb les excepcions previstes (assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials, compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals, retorn al lloc de residència habitual o familiar, assistència i cura a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables, causa de força major o situació de necessitat, entre d'altres supòsits).

L'Autoritat del Transport Metropolità manté, doncs, l'oferta actual per a la mobilitat necessària, i recorda que des de fa mesos el transport ferroviari finalitza el seu servei a la mitjanit tots els dies de la setmana; la xarxa NitBus de l'AMB, per la seva banda, manté l'oferta completa com fins ara. Els autobusos nocturns de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya mantenen una oferta reduïda en algunes línies, i per tant, és recomanable consultar els horaris vigents.

Recordem també que el confinament municipal inclou una excepció, el 31 d'octubre i l'1 de novembre, per visitar un cementiri de la mateixa comarca. A aquest respecte, els diferents operadors reforcen les línies que donen servei als cementiris.

Mesures de seguretat i compliment de la normativa d'autoprotecció

L'ús correcte de la mascareta és obligatori a tot el transport públic, en tot moment, i sense excepcions. Totes aquelles activitats que puguin suposar treure's la mascareta, com menjar o beure, s'han d'evitar en qualsevol cas per part de les persones usuàries.

Per tal de potenciar les mesures d'autoprotecció, els diferents operadors de la xarxa de transport públic han reforçat, i segueixen fent-ho, la instal·lació de gels hidroalcohòlics en aquelles estacions interiors on encara no n'hi havia dispensadors disponibles.

La xarxa de transport públic aplica mesures i protocols de ventilació i neteja per garantir la seguretat dels seus viatgers.

Prova: $provaURL