Prehistoria de la propiedad privada

Portada
Tema:
Sociologia
Públic:
Tipus:
Divulgatiu
Edició:
Llibre
Suports:
Electrònic

Prehistoria de la propiedad privada

Ressenya
Sinopsi

Prehistoria de la propietat privada carrega contra alguns dels mites prehistòrics que es fan servir per justificar la desigualtat econòmica. Fonamentalment, contra la idea que la propietat privada és "natural" i que el seu origen es remunta al de la nostra espècie. Per això la tradició "propietarista" ha derivat tres creences centrals: que la desigualtat és inevitable, que la igualtat és incompatible amb la llibertat i que la propietat privada ve acompanyada d'un principi ètic inviolable que impedeix o limita el poder col·lectiu per gravar-la, regular-la o redistribuir-la.

Autor:
Karl Widerquist
Editorial:
Bauplan Books
Lloc i data:
Madrid 2023
Idiomes disponibles:
Castellà
DL:
M 7991-2023
ISBN:
9788409491155