La cooperació internacional des de Barcelona dóna fruits

L'AMB es coordina en cooperació amb els ajuntaments i ONG's de l'àmbit metropolità
La cooperació internacional des de Barcelona dóna fruits
Tema:
Cooperació internacional
Tipus:
Articles de premsa
Edició:
Reportatge
Suports:
Electrònic

La cooperació internacional des de Barcelona dóna fruits

Descarregar

Autor:
Mitjà:
20 Minutos
Idiomes disponibles:
Català