Estereotipos de género en el trabajo

Imatge de la portada de la publicació
Tema:
Mercat laboral
Públic:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipus:
Divulgatiu
Edició:
Llibre
Suports:
Paper

Estereotipos de género en el trabajo

Ressenya
Sinopsi

L'objectiu del llibre és aportar respostes a la pregunta de per què no hi ha igualtat de gènere en l'àmbit laboral, tenint també en compte que l'educació secundària i postsecundària de les dones és igual a la dels homes. Més específicament, l'objectiu de M. Àngels Viladot i Melanie C. Steffens ha estat analitzar els factors i mecanismes que condueixen a la discriminació de les dones pel que fa a les seves carreres professionals.

Autor:
M. Àngels Viladot / Melanie C. Steffens
Editorial:
UOC
Idiomes disponibles:
Castellà
DL:
B 15716-2016
ISBN:
9788490643679