Construir en altura con madera

Publicació
Tema:
Urbanisme
Públic:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipus:
Divulgatiu
Edició:
Llibre
Suports:
Paper

Construir en altura con madera

Ressenya
Sinopsi

S'analitzen els principis bàsics de la construcció en altura, els elements estructurals horitzontals-verticals, i es mostren cinc torres significatives fetes recentment a Europa amb aquest tipus d'estructura.

Autor:
David Sebastián Martín
Editorial:
Conarquitectura Ediciones
Lloc i data:
Madrid 2022
Idiomes disponibles:
Castellà
DL:
M 9765-2022
ISBN:
9788412456424