"Los parques tienen un valor incalculable", entrevista Joan Pino

Imatge de la publicació
Tema:
Sostenibilitat
Públic:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipus:
Articles de premsa
Edició:
Reportatge
Suports:
Electrònic

"Los parques tienen un valor incalculable", entrevista Joan Pino

Descarregar

Autor:
Mitjà:
El Periódico de Catalunya
Idiomes disponibles:
Castellà