Renovada la cooperació amb l'AMVA

Tornar

| Tema: Relacions internacionals

El conveni amb aquesta metròpolis colombiana es renova fins l'any 2023

El 20 de juliol, el vicepresident de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació de l'AMB, Ernest Maragall, i el director de l'Àrea Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA, a Medellín, Colòmbia, s'han reunit de forma telemàtica per fer oficial la renovació del conveni de cooperació internacional que els permet treballar conjuntament en qüestions ambientals, de mobilitat i de planificació territorial fins el 2023.

L'any 2016, les dues administracions ja van signar un conveni de cooperació internacional que tenia vigència fins el 31 de desembre del 2019. Els resultats d'aquest conveni han estat molt positius per a les dues parts i els han permès intercanviar coneixement, projectes conjunts i visites d'estudi.

Per aquest motiu les dues administracions, que participen a xarxes com Metropolis (la xarxa global de grans ciutats i àrees metropolitanes) o ICLEI (Governs Locals per la Sostenibilitat), s'han proposat renovar l'acord fins el 31 de desembre del 2023. D'aquesta manera, l'AMB i l'AMVA veuen que el treball conjunt dels propers anys pot ser molt fructífer. "El contingut del conveni que signem avui alimenta treball real, treball útil i treball de màxim interès. Pot servir de referència per a altres relacions internacionals. És un exemple de corresponsabilitat i de gestió compartida", ha celebrat Ernest Maragall, vicepresident de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació de l'AMB.

Mitjançant aquest conveni de cooperació tècnica, es comprometen a donar-se suport i a fomentar la transferència de coneixements, l'intercanvi de capital humà expert, l'assessoria tècnica en la formulació i implementació de protocols, l'intercanvi tecnològic d'informació i el desenvolupament de projectes conjunts. Així mateix, els temes prioritaris d'aquest conveni són:

  • La governança metropolitana.
  • La planificació i la gestió de la mobilitat sostenible i el transport.
  • Les polítiques de qualitat de l'aire.
  • La gestió del territori i l'espai públic, amb una atenció especial a la infraestructura verda, les àrees urbanes protegides i la gestió de la biodiversitat.
  • La planificació urbana i estratègica.
  • L'habitatge.
  • El desenvolupament social i econòmic.
  • La gestió de residus.
  • Les estratègies d'internacionalització.
  • Els territoris intel·ligents, l'economia circular i la innovació
De l'anterior col·laboració (2016-2019) van sorgir projectes com la participació de tècnics de l'AMB en una conferència sobre mobilitat sostenible a Medellín, la participació de tècnics del Pla director urbanístic metropolità en una conferència sobre biodiversitat a la mateixa ciutat o visites d'estudi de l'AMVA a Barcelona, entre altres.

Actualment, les dues administracions treballen en un projecte sobre infraestructura verda i biodiversitat conjuntament amb Ciutat de Mèxic.

Galeria de videos

Enllaços relacionats

Notes de premsa relacionades